• Ul. II industrijski odvojak 2, Nova Gradiška
 • +385 (0)91 935 5772
 • info@brodax.hr

FACILITY MANAGEMENT

Naš sektor Facility managementa gospodari objektom i objedinjuje sve pomoćne procese vođenja koje nam vlasnik povjerava, čime osigurava optimalnu funkcionalnost privatnog, poslovnog ili industrijskog objekta.

Infrastrukturno i tehničko upravljanje provodi se prema potrebi klijenta – dnevno, tjedno, mjesečno, sezonski ili na dogovorene dane.

Povjerenje klijenta nam je najvažnije te ga nastojimo opravdati iz dana u dan transparentnim odnosom kada je u pitanju redovito izvještavanje klijenta, a diskrecijom kada je u pitanju sve ostalo.

Prednosti Facility managementa:

  • planirano održavanje prilagođeno potrebama klijenta donosi financijske uštede
  • jamstvo na izvedene radove pruža sigurnost
  • redovito održavanje smanjuje učestalost kvarova

Industrijsko čišćenje jedan je od najtežih poslova kada je u pitanju čistoća jer zahtjeva ozbiljnost, preciznost i veliku odgovornost kako bi proizvodnja neometano funkcionirala. Uz blisku suradnju s klijentom i našim sektorom Projektiranja i konzaltinga, radimo detaljan plan čišćenja kako bi zastoje sveli na minimum, a pri tom očistili područje na siguran i temeljit način.

Uz višegodišnje iskustvo u čišćenju u području metalne i drvne industrije, uvjerili smo se koliko je važno precizno čišćenje zbog osjetljivosti pojedinih alata i strojeva na prašinu i prljavštinu.

Najtraženije usluge:

 • usisavanje i ispuhivanje rasutih materijala
 • usisavanje skladišta, proizvodnih pogona, hala i industrijskih strojeva
 • odmašćivanje proizvodnih i ostalih strojeva
 • pražnjenje i čišćenje spremnika, posuda, taložnica i separatora
 • pranje visokotlačnim pumpama
 • čišćenje suhim ledom*
 • čišćenje grijaćih površina, rashladnih tornjeva i šahti
 • kemijsko čišćenje spremnika, kotlova i energetskih postrojenja
 • pranje, poliranje i odmašćivanje svih vrsta podova
 • pranje staklenih površina na svim visinama
 • generalno čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
 • pranje fasade i čišćenje nakon građevinskih radova


* Čišćenje suhim ledom proces je koji podsjeća na pjeskarenje staklom ili pijeskom, uz veliku razliku – nije abrazivno, otrovno niti zapaljivo. Pelet suhog leda usmjereno čisti zagađenu površinu pod velikom brzinom. Napominjemo da je ovo ekološki prihvatljiva metoda čišćenja!

Od naše opreme izdvajamo:

 • posebne mobilne jedinice za proizvodnju pare/tople vode
 • opremu za pakiranje rastresitih materijala u “big bag” vreće
 • visokotlačne vodene pumpe za pranje hladnom i toplom vodom
 • specijalne visokoefikasna vozila za usisavanje
 • specijalna kombinirana vozila za usisavanje i visokotlačno pranje

Uz uslugu čišćenja, ovisno o klijentovim potrebama, naš je zadatak održavanje radnih sredstava u proizvodnom stanju. Izvodimo poboljšanja sustava za rad ili promjenu njihove funkcije, izrađujemo nova radna sredstva i brinemo o opskrbi energenata.

Uz nadzor našeg sektora Projektiranja i konzaltinga radimo poslove popravljanja strojeva i opreme, spajanja strojeva i puštanja u pogon te servis i održavanje strojeva. Usluga uključuje i brigu o opremi, uređajima, alatima i priboru, kao i svemu ostalom što je neophodno za funkcioniranje objekta.

Pružamo uslugu profesionalnog čišćenja i održavanja privatnih i poslovnih objekata. Naša znanja, tehnike i alati omogućavaju nam čišćenje i održavanje privatnih domova, zgrada i vikendica, ali i poslovnih prostora, ureda i uslužnih objekata.

Na poslovima redovnog održavanja objekata formiramo stalan tim ljudi čime povećavamo učinkovitost, pouzdanost i temeljitost. Koristimo najmodernije strojeve i pomagala, a izvodimo i specijalne vrste čišćenja, ovisno o potrebama klijenata.

U uslugu je uključeno tehničko održavanje postrojenja i instalacija na objektu, kao što su grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija, plin, voda, struja, IT oprema, agregat i dizala.

Ovisno o klijentovim potrebama, u slučaju ugovorne suradnje s ovlaštenim serviserima, Croplex preuzima na sebe potpunu odgovornost kod angažiranja tima suradnika.

Usluga koja postaje sve traženija je obilazak i kontrola objekta u kojem se većinu vremena ne stanuje.

Zapuštena nekretnina gubi na vrijednosti. Neophodno ju je redovito prozračiti, provjeriti ispravnost instalacija i kućanskih aparata, otkloniti sitne kvarove, brinuti o brojilima i režijama te povremeno očistiti i preventivno djelovati na pojavu neželjenih mrava ili glodavaca.

Naše iskustvo pokazalo je da je objekt potrebno uvijek detaljno pregledati iznutra i izvana, često prazniti poštanski sandučić te učiniti izvanredni obilazak nakon svakog većeg nevremena.

Kako za unutarnji, tako brinemo i za vanjski dio objekta.

Opremljeni suvremenim alatom, održavamo, uređujemo, kosimo i krčimo zelene površine na svim razinama – od okućnice, dvorišta, vikendica, poslovnih objekata i voćnjaka do zapuštenih i zaraslih imanja te javnih površina.

Klijentima je na raspolaganju i praktična usluga iskopa i odvoza jer posjedujemo vlastitu mehanizaciju.

Usluga održavanja može početi i prije izgradnje samog objekta gdje posredujemo kod odabira zemljišta i pripreme dokumentacije. Nudimo uslugu po sistemu “ključ u ruke” na način da posredujemo između klijenta i tvrtke za izvođenje radova kroz sve pripremne, tekuće i završne faze radova te osiguravamo da kompletan proces ide predviđenim tokom. Po završetku radova klijentu nudimo uslugu završnog generalnog čišćenja.

Uslugom komercijalnog upravljanja osiguravamo funkcionalnu i tehničku ispravnost objekta kako bi klijent mogao nesmetano obavljati svoju osnovnu djelatnost. Redovito održavanje smanjuje financijske izdatke, osigurava maksimalnu funkcionalnost objekta i pruža bolju kontrolu troškova.

Usluga komercijalnog upravljanja po potrebi uključuje i odnos sa zakupcima koji obuhvaća administraciju podataka vezano za objekt, primopredaju prostora zakupa, osiguranje plaćanja (garancije, depoziti itd.), administraciju najamnine (ugovor o zakupu, korespondencija, rokovi), nadzor i kontrolu objekta zakupa, kao i praćenje stanja brojila.

Zastupamo interese vlasnika prema zakupcima i državnim institucijama.

U kombinaciji s infrastrukturnim i tehničkim upravljanjem, u sklopu komercijalnog upravljanja izrađujemo:

 • plan i provedbu održavanja svih tehničkih sustava
 • plan i provedbu rada tehničara na objektu
 • kontrolu čistoće na objektu
 • kontrolu zaštite na objektu
 • rukovanje tehničkom dokumentacijom
 • izradu tehničkih izvješća za klijenta

Pružamo uslugu planiranja, kontrole i upravljanja zalihama; zalihe sirovina i materijala, zalihe nedovršene proizvodnje, zalihe gotovih proizvoda i zalihe trgovačke robe. Naš najvažniji zadatak u procesu upravljanja zalihama je osigurati upravo onu količinu robe koja će omogućiti kontinuiranu proizvodnju i prodaju.

Uz pomoć sektora Projektiranja i konzaltingakreiramo troškovnik držanja zaliha (nabavna cijena, troškovi naručivanja, skladištenja i transporta) i opisujemo karakteristike sirovina. Uz pomoć klijenta i pravovremene informacije dostavljamo plan optimalnog načina i opsega proizvodnje, raspisujemo načine i uvjete skladištenja te učestalost naručivanja i zahtjeve dobavljača. Na taj način kreiramo optimalan plan upravljanja zalihama.