Temared Carplatform

Dimenzije platforme: 600 × 211 cm
Težina prazne auto prikolice: 815 kg
Ukupna dopuštena masa: 3500 kg
Korisna nosivost prikolice: 2685 kg
Vrsta električnog priključka: 13 pinski
Kategorija potrebna za vožnju: B+E ili E

Bomad B02

Dimenzije platforme: 208 × 497 cm
Težina prazne auto prikolice: 150 kg
Ukupna dopuštena masa: 2700 kg
Korisna nosivost prikolice: 2685 kg

Bomad B02

Dimenzije platforme: 208 × 497 cm
Težina prazne auto prikolice: 150 kg
Ukupna dopuštena masa: 2700 kg
Korisna nosivost prikolice: 2685 kg